PhD students

Beibit Abdikenov

*Azamat Arynov

Nurzhan Kalikulov

Talgat Manglayev

*Daniyar Seitenov

Leila Tlebaldiyeva* (academic leave)

Sultangali Arzykulov

Chingis Kharmyssov

Svyatoslav Nezhivenko

Damira Pernebayeva

Kamilya Smagulova

Marzhan Sypabekova

Aidana Irmanova

Madina Jelbuldina

Nazerke Rakhymbayeva

Samira Reihanian

Ulykbek Shambulov

Electrical and Computer Engineering Department, Nazarbayev University